slide2018-1 slide2018-2 slide2018-4 slide2018-5 slide2018-6 slide2018-7 slide2018-3

Sản phẩm nổi bật

 • MiuMiu MU59PS
  4,200,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                      MiuMiu MU59PS
  Giá chúng tôi                       4.200.000  VNĐ
  Giá hãng                               5.040.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                     840.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Korea
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • Emporio Armani EA2811s
  2,900,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    Armani EA2811s
  Giá chúng tôi                      2.900.000  VNĐ
  Giá hãng                              3.480.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                      580.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Italy
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • Dior Mania 2 Black
  5,700,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    Dior Mania 2 Black
  Giá chúng tôi                      5.700.000  VNĐ
  Giá hãng                             6.8400.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                    1.140.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Italy
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • Dior Mania 2 Red
  5,700,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    Dior Mania 2 Red
  Giá chúng tôi                      5.700.000  VNĐ
  Giá hãng                             6.8400.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                    1.140.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Italy
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • Dior 16439
  5,000,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    Dior 16439
  Giá chúng tôi                      5.000.000  VNĐ
  Giá hãng                             6.000.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                    1.000.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Korea
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • Chanel 5535a
  12,800,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    Chanel 5535a
  Giá chúng tôi                      12.800.000  VNĐ
  Giá hãng                             15.360.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                    2.560.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Italy
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • Chanel 5378-B
  6,800,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    Chanel 5378-B
  Giá chúng tôi                      6.800.000  VNĐ
  Giá hãng                             8.160.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                    1.360.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Italy
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • Chanel 5374
  7,400,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    Chanel 5374
  Giá chúng tôi                      7.400.000  VNĐ
  Giá hãng                             8.880.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                    1.480.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Italy
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • Chanel 5357
  6,500,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    Chanel 5357
  Giá chúng tôi                      6.500.000  VNĐ
  Giá hãng                             7.800.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                    1.300.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Italy
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • Chanel 5339 Tortoise
  9,800,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    Chanel 5339 Tortoise
  Giá chúng tôi                      9.800.000  VNĐ
  Giá hãng                             11.760.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                    1.960.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Italy
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • Chanel 5339
  9,800,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    Chanel 5339
  Giá chúng tôi                      9.800.000  VNĐ
  Giá hãng                             11.760.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                    1.960.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                Italy
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm
 • DITA ARROW
  11,000,000₫

  Availability: In stockOut of stock

  Mã sản phẩm                    DITA ARROW
  Giá chúng tôi                      11.000.000  VNĐ
  Giá hãng                             13.200.000  VNĐ
  Tiết kiệm được                    2.200.000  VNĐ 
  Khu vực bán                         Toàn Quốc
  Tình trạng                             Có hàng
  Made In                                 Italy
  Nhập từ                                 United State
  Phiên bản đặc biệt                No 
  Size                                       58 & 62 – 14 – 135 mm

Đại lý phân phối kính mắt chính hãng tại Việt Nam – Kính Mắt VNS